Traditsiooniliseks saanud iga-aastane lastevanemate koostööpäev tuleb taas.

02. veebruaril 2019 toimub juba kolmandat korda lastevanemate ja õpetajate ühine koostööpäev. Kuna ARTE üheks tegevuseesmärgiks on terviseteadlikkuse arendamine, on koostööpäevale oodatud kõik lapsevanemad, kes huvituvad koolistressi ja –väsimuse tekkimise põhjustest ning ühiste lahenduste otsimisest sellega toimetulekuks.

Oleme külla kutsunud eesti aiandusteadlase, psühholoogi ja kirjaniku Toivo Niibergi, kes omab lisaks ka pikaajalist õpetajaameti kogemust. Päeva fookuses on lapse füüsiline ja vaimne tervis, kuidas seda hoida ja tagada ning selle mõju õppetegevusele. 

Seoses haigestumisega toimub väike muudatus ning Toivo Niibergi asemel tuleb külla eesti psühholoog ja lektor Ruth-Kaja Pekk​.

Päevakava

 

09:30 – 10:00    Kogunemine ja tervituskohv

10:00 – 11:30    Koolituse I osa

11:30 – 11:45     Kohvipaus

11:45 – 13:15     Koolituse II osa (sh rühmatöö)

13:15 – 13:45     Lõuna

13:45 – 15:15     Koolutuse III osa (sh rühmatöö) ja päeva kokkuvõte

 

Päeva modereerib õpetaja Karl Läll.

 

Oma tulekust andke teada  klassijuhatajale või e- kirjaga aadressil kantselei@arte.edu.ee (E-kirjas märkida oma nimi, lapse nimi ja klass, kus laps õpib) või telefonil 6515461 hiljemalt 25. jaanuariks 2019.

 

Ootame aktiivset osavõttu!

 

artekate nimel,

 

Sirje Ebral

direktor

Viimati muudetud: 01/02/2019 - 11:10