Lahtiste uste päev ja koolivormilaat

 
Lahtiste uste päev Tallinna Arte Gümnaasiumis
18. september 2012
See on päev, kus
  • lapsevanematel on võimalus külastada (eelnevalt klassijuhatajaga kokku leppides) ainetunde
  • lapsevanematel on võimalus kohtuda klassijuhatajatega, aineõpetajatega, jt personali liikmetega.
Kell 18.00- 18.30
Päevakord:
 
1. Kooli direktori tervitus. S. Ebral
2. Kooli hoolekogu 2011/ 12 õ. a. tegevuse kokkuvõte. Hoolekogu esindaja
3. Arte väärtused – lapsevanema pilguga. T. Annuk, klassijuhatajad.
 
Järgnevad:
  • klasside lapsevanemate koosolekud
  • vestlused aineõpetajatega
KOOLIVORMILAAT alates kella 17:00 ruumis 129
Viimati muudetud: 21/09/2012 - 19:09