Söökla

Austatud õpilased ja lapsevanemad!

Alates 02.09.2008 korraldab õpilaste toitlustamist Tallinna Arte Gümnaasiumis Baltic Restaurants Estonia AS (varasem nimetus Fazer Amica Eesti AS) koolitoitlustaja Daily.

Tunnustused: Tervislik Koolipuhvet 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, Sõbralik Koolisöökla 2009 I, 2010 II koht.

Oleme valitud ETV konkursile “Eesti parim koolikokk”: vaata www.koolikokk.ee

Pikapäevarühma täiendaav koolitoidu maksumus 1,34€ päeva kohta tuleb kanda toitlustaja SEB Panga arveldusarvele EE591010220198171226 ettemaksuna 25. kuupäevaks. Maksekorraldusele märkida: Saaja Baltic Restaurants Estonia AS; selgituse lahtrisse õpilase nimi, klass ja söögipäevade arv. Pikapäeva toit serveeritakse ca 13.15 -13.30.

Teavitage alati kooli kohapealset Baltic Restaurants Estonia AS juhatajat õpilase haigestumisest  või puudumisest rohkem kui üks päev ning õppetööle naasmisest Arte Gümnaasiumi söökla telefonil 6515468 või 53029655. Kasutamata jäänud toiduraha jääb järgmise kuu ettemaksuks. 

 

Seoses 25.mail jõustuva Euroopa Liidu ülese isikuandmete kaitse üldmäärusega koostas Baltic Restaurants Estonia isikuandmete töötlemise korra.

Isikuandmete töötlemise kord reguleerib laste terviseandmete käsitlemist. Eesmärk: sätestada ettevõtteülesed protseduurireeglid laste terviseandmete turvalise töötlemise tagamiseks.

Isikuandmete töötlemise korda on võimalik leida Daily kodulehel. Küsimuste korral võib pöörduda Tiiu Endriksoni poole (tiiu.endrikson@balticrest.com)

 

Söökla lahtiolekuaeg 7:30-15:30

Söökla graafik:   
 8.45  –   9.00     hommikupuder ja puhvet kõigile,  
 9.45  – 10.00   1. söögivahetund,  lauad kaetud klassidele 1abcv,  2 ab,  3abcd 
10.45 – 11.05   2. söögivahetund 4abc, 5 abc, 6bc 
11.50 – 12.10   3. söögivahetund 6a, 7abc, 8abc, 9b  

12.55 – 13.15   4. söögivahetund 9ac, gümnaasium 
13.15  - 14.00   puhvet, päevapraed algklasside õpilastele, kellel tunnid läbi; pikapäevarühm  

14.00 – 15.15  puhvet ja päevapraed kõigile

15.15 – 16.00   puhvet kõigile 

Söökla ei teeninda tundide ajal.

 

Daily Sõnumid  
  Sügis 2017

 

Teenused alajaotus: 

Toitlustamine
Viimati muudetud: 17/05/2018 - 11:27