Terviseedendus

Tervisenõukogu tegevuskava

2019/2020 õa

 

Tervisenõukogu tegevuse valdkonnad ja põhisuunad 2019/20õa:

 • Sport ja liikumine – Aktiivne ellusuhtumine igapäevasesse mõtteviisi.
 • Toitumine ja teadlik tarbimine – Toitumise ja tarbimise tagajärgi analüüsiv koolipere.
 • Turvalisus ja tervislikud eluviisid – Hooliv ja ümbritsevat märkav koolipere.

 

Koosseis:

Tervisenõukogu juht     Helen Martmaa

Tervisenõukogu liikmed:

Sport ja liikumine:

 1. Ilona Vapper (rühmajuht)
 2. Aivar Villems
 3. Indrek Siska
 4. Eliise Luks

 

Toitumine ja teadlik tarbimine:

 1. Helen Martmaa (rühmajuht)
 2. Anett Sirgo
 3. Gulnara Nadzhafova
 4. Urve Jõhvik

 

Turvalisus ja tervislikud eluviisid:

 1. Maris Lang (rühmajuht)
 2. Rainer Mere
 3. Natalia Pasieko
 4. Katre Zirel

 

 

 

 

TEGEVUSKAVA

Spordi ja liikumise rühm

nr

Tegevus

Sihtrühm

Periood/Tähtaeg

Vastutaja(d)

Summa (€)

1

Õpetajate osalemine Tallink Maijooksul

Koolipersonal (naissoost)

Registreerimine 15.12.19;

23.05.20

Helen Martmaa

 

10 eur/inimene

2

Püsti seistes aplodeerimine

Kogu koolipere

Terve õppeaasta

Aivar Villems

0

3

Organiseeritud mänguvahetunnid

I ja II kooliaste

Terve õppeaasta

Ilona Vapper, LKK mängujuhid

0

4

Liikumine ainetundides

Kõik kooliastmed

Terve õppeaasta

Ilona Vapper

0

5

Sammude lugemise võistlus ainesektsioonide vahel

Õpetajad

Aprill 2020

Indrek Siska

0

Toitumise ja teadliku tarbimise rühm

nr

Tegevus

Sihtrühm

Periood/Tähtaeg

Vastutaja(d)

Summa (€)

6

Energiajoogi kahjulikkusest teavitamine

9. klass, 11. klass, 12. klass

Plakat 15.11.19

Uuring 1.12.19-20.12.19

Helen Martmaa

0

7

Erinevate materjalide lagunemine looduses

I kooliaste

Terve õppeaasta

Urve Jõhvik

0

8

Toitumisega seotud loengud

9. klass

15.11.19

Helen Martmaa

Urve Jõhvik

0

9

Süsivesikute struktuuride joonised koos infoga

III ja IV kooliaste

Keemias süsivesikute teema juures

Anett Sirgo

0

10

Toidujääkide kätlemine

IV kooliaste

01.02.2020

Gulnara Nadzhafova

0

11

Toitumistrükiste tellimine

12. klass ja õpetajad

Oktoober 2019

Helen Martmaa

0

12

Pakendid meie elus

4. ja 5. klass

01.04.2020

Gulnara Nadzhafova

0

Turvalisuse ja tervislike eluviiside rühm

nr

Tegevus

Sihtrühm

Periood/Tähtaeg

Vastutaja(d)

Summa (€)

13

KiVa

1.-6. klass

Terve õppeaasta

Rainer Mere

0

14

Liiklusohutus ja liikluskäitumine

I ja II kooliaste

Terve õppeaasta

Maris Lang

0

15

Kooliõe tööplaani järgimine

Terve koolipere

Terve õppeaasta

Natalia Pasieko

0

16

Infopäev esmaabi kohta

I kooliaste (või enam?)

Kevad

11. ja 12. klass

Katre Zirel

0

17

Koolimaja valgustuse kontrollimine ehk vältida pimedust koolis ja hoida lapsed valges

Terve koolipere

Terve õppeaasta

Rainer Mere

0

18

Lapsed+lapsevanemad päev

I või II kooliaste

Kevad 2020

Maris Lang

Urve Jõhvik

Helen Martmaa

0

19

Õppeprogramm „Ajukahjustus ja sellest taastumine“

IV kooliaste

November 2019-juuni 2020

Helen Martmaa

75 üks programm

20

Esmaabikoolitus õpetajatele

Koolipersonal

21.10-22.10.19

Heli Mänd

(makstud)

 

 


 

Tegevuste seletus:

 1. Õpetajate osalemine Tallink Maijooksul 23.05.20 – Koolitöötajate kehalise aktiivsuse ja meeskonnavaimu/ühtsustunde tõstmine läbi maijooksul osalemise. Osaleda saavad kõik naissoost töötajad. Grupid alates 10 liiget on 10 eurot inimene (registreerides enne 15.12.19). Lisaks aitab antud tegevus kajastada ka Tallinna Arte Gümnaasiumi kooliväliselt.
 2. Püsti seistes aplodeerimine – Väike moodus tõsta kogu koolipere liikumist päeva jooksul. Iga kord, kui õppenõukogud, aktusel, aulas üritusel või ka klassis millegi tähistamisel toimub plaksutamine, siis aplodeerimiseks tõusevad kõik aplodeerijad püsti.
 3. Organiseeritud mänguvahetunnid – LKK labori poolt koolitatud mängujuhid ehk meie oma kooli õpilased viivad I ja II kooliastmega läbi aktiivseid mänguvahetunde, kus nad organiseerivad erinevaid tegevusi ja mänge õpilastele, et nad saaksid kehaliselt liikuda ja liikumisel oleks ka eesmärk ja organiseeritus. Lisaks aitab selline koos mängimine tugevdada õpilaste omavahelisi suhteid.
 4. Liikumine ainetundides – Julgustame õpetajaid enda ainetundides tegema harjutuspause, õpitavaga seotud mänge ja muid aktiivseid tegevusi. Eesmärk on takistada olukorda, kus õpilased istuvad kõik 45 minutit tunnis ja aidata muuda ainetunnid huvitavamaks.
 5. Sammude lugemise võistlus ainesektsioonide vahel – Kõik ainesektsioonid loevad ühe kuu vältel oma samme. Kellel on olemas oma enda sammulugemise seade, kasutab seda. Kellel sammulugemise seade puudub, saab selle kehalise kasvatuse õpetajatelt. Arvestus toimub 24/7 ehk mitte ainult tööpäeval tehtud sammud. Igal õhtul/hommikul panevad ainesektsioonis inimesed oma tehtud sammud kirja ja kuu lõpus tuleb ülevaade. Tegevus suurendab liikumist, ainesektsioonide sisest koostööd ja ka võistlusvaimu.
 6. Energiajoogi kahjulikkusest teavitamine – Õpilastele energiajoogi koostise ja mõju selgitamine. Vahenditeks on plakat, mis koostatakse Mihhaili erialatunnis interaktiivse plakatina, uuring bioloogiatundides 9.-12. klassis energiajoogi tarbimisharjumuste kohta ja bioloogia ainetundides energiajoogi olemuse käsitlemine. Eesmärk on õpilastele anda infot, mis see energiajook tegelikult on ja et nad oskaksid paremini analüüsida, millal ja kui palju nad üldse seda tarbima peaksid.
 7. Erinevate materjalide lagunemine looduses – Katsed I-II kooliastmes (vastavalt õppekavale ja võimalusele), kus uuritakse, erinevate materjalide nagu nt plastik, suitsukoni, klaas, banaanikoored, näts jne lagunemise kiirust. Tulemustest tehakse ka analüüs, mida kajastatakse suurel ühisel plakatil (tapeedirulli peale!).
 8. Toitumisega seotud loengud – Erinevate loengute organiseerimine õpilastele, et nad saaksid infot, kuidas olla tervislik ja tasakaalukas toituja.

  11.19 – loeng 9. klassidele „Söögem liha, et päästa loomi“ (45 min, aulas)

 9. Süsivesikute struktuuride joonised koos infoga – Keemia tunni raames koostavad õpilased süsivesikutest materjali, kus annavad ülevaate erinevatest süsivesikutest, nende struktuuridest ja funktsioonist/tähtsusest meie organismis.
 10. Toidujääkide kätlemine – Prantsuse keele tundide raames uuritakse ja antakse ülevaade toidujääkide kätlemisest Prantsusmaa näol. Prantsusmaa on esimene riik, kus reguleeritakse seadusega nt restoranide toidujääkide kätlemist ehk ei lubata toitu ära visata vaid organiseeritakse need varjupaikadesse ja sotsiaalkodudesse.
 11. Toitumistrükiste tellimine - 225 trükist iga teema kohta. Teemad on „Lihtsad soovitused tervislikuks toitumiseks“, „Toidurasvad“, „Suhkrud“, „Sool“. Materjale kasutame (11. ja )12. klassi õpilastele jagamiseks, et tõsta teadlikkust korrektsest ja tervislikust toitumisest. Materjalid on saadavad ka õpetajatele.
 12. Pakendid meie elus – Inimeseõpetuse tunni raames analüüsivad õpilased, kui palju nad tegelikult pakendeid poest soetavad koos toidu ja muu vajalikuga, ja mis saab nendest pakenditest edasi (kui palju läheb prügikasti, milliseid pakendeid taaskasutatakse jne).
 13. KiVa – Koolikiusamise vormide ja olemuse tutvustamine 1.-6. klassile. Õpetatakse meetodeid, kuidas tunda ära kiusamine, kuidas seda märgata, kuidas aidata ja kellele teavitada. Õpilased õpivad olema ühtehoidvamad ja sallivamad. Infotunnid 1.-6. klassile programmi läbiviimiseks.
 14. Liiklusohutus – Õpilased õpivad jalgrattaga liiklemist (jalgrattaload), helkuri tähtsust ja üleüldist liikluskäitumist. Läbiviidavad üritused/ettevõtmised: „Georg ja Kaspar“ – noortele suunatud riskikoolitus; jalgrattalubade tegemine 3. klassis; helkuri tähtsuse rõhutamine sellele pühendatud ürituse raames (selgitamisel!).
 15. Kooliõe tööplaani järgimine – Kooliõel on terve aasta lõikes eraldi tegevused, mida tuleb läbi viia, et tagada õpilaste teadlikkus elementaarsest tervishoiust ja ennetada koolis haiguste levikut.
 16. Infopäev esmaabi kohta – Meie kooli tervishoiu ja õenduse suuna õpilased korraldavad õppepäeva I (ja II?) kooliastmele, kus tutvustavad peamisi riske igapäevaelus, tekkivaid vigastusi ja traumasid ning kuidas toimida, kui on juhtunud õnnetus.
 17. Koolimaja valgustuse kontrollimine – Õpetajad jälgivad, et õpilased ei istuks koridorides ja klassides pimedas ehk kus on õpilased, seal olgu ka valgus. Valguse käes olles ollakse erksamad ja ei tegeleta pimedas nutiekraanide või õppematerjalide vaatamisega. Vajadusel lisada lülitite juurde sildid, et õpilased koridorides ise valgustust ei reguleeriks (ei kustutaks tulesid).
 18. Lapsed + lapsevanemad - Vastavalt „Planeedi noored“ uuringule, oleks vaja soodustada paremate suhete tekkimist õpilaste ja nende vanemate vahele, kuna paljud ei tunne, et saaksid vanematelt piisavalt tuge, hellust, armastust, hoolivust jne. Organiseerida I ja võimalusel ka II kooliastme õpilastele piknikupäev kevadel, kuhu tullakse koos vanematega. Piknikul ühised mängud ja ettevõtmised.
 19. Õppeprogramm „Ajukahjustus ja selles taastumine“ – Astangu Rehabilitatsioonikeskus pakub antud õppeprogrammi, mis kestab 3-4 akadeemilist tundi. Planeeritud on minek 12RT klassiga (november-detsember 2019) ja kui õppeprogramm osutub edukaks, siis ka teised gümnaasiumi klassid (eriti tervishoiu suund).
 20. Esmaabikoolitus õpetajatele – kohustuslik koolitus kõigile kooli töötajatele. Oluline on ka valida kooli poolne esmaabi osutaja (kui kuskil juhtub õnnetus, siis see inimene on kooli poolne isik, kelle poole pöörduda, lisaks hädaabisse teatamisele).
Viimati muudetud: 24/10/2019 - 11:45