Tallinna koolitervishoid sai viieaastaseks

 
Tallinna koolitervishoid sai viieaastaseks

Eile, 28. mail tähistas SA Tallinna Koolitervishoid oma viiendat sünnipäeva, Glehni lossis toimunud üritusel andis abilinnapea Merike Martinson teenekatele koolitervishoiutöötajatele üle Tallinna Linnavalitsuse tänukirjad.

Äsjasel konkursil parima tervishoiukabineti väljaselgitamiseks tunnistati 82 kabinetis seast parimaiks Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Tallinna Rahumäe Põhikool Tallinna Ristiku Põhikool, Jakob Westholmi Gümnaasium ja Paekaare Gümnaasium.

SA Tallinna Koolitervishoid asutati aastal 2004 koostöös Tallinna Linnavalitsusega, tagamaks ühtses süsteemis töötavate kooliarstide ja -õdede abil kvaliteetne koolitervishoiuteenus. Praegu töötab Tallinna 82-s koolis 23 arsti ja 72 õde, kes teostavad immuniseerimisi ning regulaarset profülaktilist läbivaatust, tegelevad tervisekasvatuse ja ennetustööga. Mullu jälgiti 9970 õpilast, neist vaid 3627-l puudus terviseprobleem.

Möödunud aastal läbi viidud uuringus selgus, et Tallinna õpilased pöörduvad oma probleemidega koolitervishoiutöötaja poole 1,6 korda aastas, mis on Eesti keskmisest tunduvalt sagedasem. Õpilaste ja lapsevanemate ootused koolitervishoiutöötajate suhtes on suured, sest lihtsam on käia koolis arsti juures kui oodata perearsti vastuvõttu.

Abilinnapea Merike Martinson peab Tallinna koolitervishoiusüsteemi hästitoimivaks, kuid tunneb muret sotsiaalministeeriumis välja töötatud koolitervishoiuteenuse seadusemuudatusi puudutavale eelnõu pärast, mille kohaselt ei jätku kooliarstide tegevus üldhariduskoolides.
Pediaatrina on ta seda meelt, et koolitervishoiutöötajate, sealhulgas arstide roll on meie õpilaste üha halvenevate tervisenäitajate tingimustes ülioluline. Martinson kinnitas ka, et Tallinna rahvastiku tervise arengukava näeb just koolilaste tervisekasvatuses ja ennetustöös olulist osa tervise edasisel arendamisel.

Tallinna linn on tellinud koolitervishoiu infosüsteemi, mis peab valmima septembrikuuks ja mille käivitamisega paraneb infovahetus perearstide ja koolitervishoiutöötajate vahel, mis omakorda tagab parema järelvalve laste tervisliku seisundi suhtes.

SA Tallinna Koolitervishoid sai mullu rahvusvahelise koolitervise (European Union for School and University Health and Medicine) liidu liikmeks.


Raepressi teate põhjal
Leini Jürisaar, Tallinna Haridusameti info peaspetsialist

Teenused alajaotus: 

Meditsiiniline teenindus
Viimati muudetud: 02/10/2015 - 20:28