Traditsiooniliseks saanud iga-aastane lastevanemate koostööpäev tuleb taas.

02. veebruaril 2019 toimub juba kolmandat korda lastevanemate ja õpetajate ühine koostööpäev. Kuna ARTE üheks tegevuseesmärgiks on terviseteadlikkuse arendamine, on koostööpäevale oodatud kõik lapsevanemad, kes huvituvad koolistressi ja –väsimuse tekkimise põhjustest ning ühiste lahenduste otsimisest sellega toimetulekuks.

Oleme külla kutsunud eesti aiandusteadlase, psühholoogi ja kirjaniku Toivo Niibergi, kes omab lisaks ka pikaajalist õpetajaameti kogemust. Päeva fookuses on lapse füüsiline ja vaimne tervis, kuidas seda hoida ja tagada ning selle mõju õppetegevusele. 

Viimati muudetud: 01/02/2019 - 11:10

Arte õpioskuste võistlus

Arte õpioskuste võistlus toimus tänavu 6. korda. Võistluse I voorus tuleb võistkondadel täita kümmekond õppeainetega seotud töölehte, otsides infot õpikutest, teatmeteostest ja internetist. II voor oli kodanikupäeval toimuv viktoriin, mille teemad olid seotud EV100-ga. Kokkuvõttes olid selle õppeaasta parimad võistkonnad:
Laura Liisa Grünmann, Ellen Mander, Meril Seppik ja Sven Plado 4a klassist;
Artur Dyakov, Kardo Rosenberg, Kert Taberland, Tauri Treuberg, Armand Uuk 5b klassist;
Risto Einberg, Kevin Markus Kandelin, Erik Lubaso, Marek Puhm 6b klassist.

Viimati muudetud: 02/01/2019 - 08:27

Rahvusvaheline Läänemere veebiviktoriin

6. detsembril osales 8.jp klass lõimingus bioloogia ja ingise keelega rahvusvahelisel UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti korraldatud rahvusvahelisel Läänemere veebiviktoriinil. Lisaks inglise keele oskuse arendamisele võimaldas veebiviktoriin arendada õpilaste iseseisvat info otsimise oskust, mille abil saab osaleja iga kord veidi paremaks uurijaks.

Korraldajate lootus on ka tekitada huvi teadlaskarjääri vastu ning kasvatada õpilaste keskkonnateadlikkust.

Viimati muudetud: 08/12/2018 - 09:04

Lehed