Projektid ja koostööpartnerid

Koostööpartnerid

Tallinna Haridusamet, Haridus- ja Teadusministeerium, Mustamäe Linnaosa Valitsus, SA Innove

Lastekaitse Liit, Tervise Arengu Instituut, Eesti Päästeamet, Põhja-Eesti Verekeskus

Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool

Eesti Jalgpalliliit, Kalev Cramo Korvpallikool

Baltic Restaurants Estonia AS, Unispot OÜ

Mustamäe Laste Loomingu Maja, Huvikeskus Kullo,Tabasalu Ujumiskool, Autokool Plekkliisu

MTÜ Hared, Lehola Keskkonnahariduse Keskus

Tallinna lasteaiad Kiikhobu, Kikas, Sinilind, Lehola, Kadaka, Pallipõnn, Tammetõru

Tallinna koolid Õismäe Vene Lütseum, Mustamäe Reaalgümnaasium, Ehte Humaniaargümnaasium, Pelgulinna Gümnaasium, Laagna Gümnaasium, Võsu Kool

SA Tallinna Põhja Eesti Regionaalhaigla ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

 

Tegevused:

 • Teeme koostööd ja korraldame ühisüritusi lasteaedadega Kiikhobu, Kikas, Lehola, Sinilind ja Kadaka. I klassi lapsed käivad Kiikhobu vastlapäeval, kunstiklasside õpilaste töid eksponeeritakse Kikases, gümnaasiumiõpilased käivad emakeelepäeval Kadaka lasteaias mudilastele ette lugemas ja Tammetõrus mängimas. Kevadel toimub kooli staadionil lasteaialaste ja koolilaste ühisel spordipäeval Arte Välejalad. Arte õpetajad esinevad lasteaedades korraldatud lapsevanemate koosolekutel.
 • Mustamäe Laste Loomingu Majaga seob kooli koostööleping, meie õpilased osalevad ringide töös, loomingu maja etlejad käivad esinemas Arte üritustel.

 • Kullo Galeriis toimuvad iga-aastasel Arte õpilastööde näitused, mille osana on eksponeeritud meie kooli poolt korraldatava Mustamäe koolide kunstikonkursi parimad tööd.

 • Huvikeskus Kullo, Tabasalu Ujumiskool ja Eesti Päästeamet on partnerid, kes rendivad spordikompleksi ruume, kuid pakuvad ringutegevuse treenimisvõimalust ka meie kooli õpilastele.

 • Headeks koostööpartneriteks on Tallinna Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool. Oleme TLÜ praktikakeskuseks, nende lektorid esinevad meie õpilastele loengutepäevadel. TTÜ-ga on meil koostööleping valikainete osas – gümnasistidel on võimalus õppida nende poolt pakutud valikaineid ja saada vajalik lisapunkt TTÜ-sse sisseastumisel. Tihe koostöö toimub robootika valdkonnas.

 • Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi, Tallinna Õismäe Vene Lütseumi, Haabersti Vene Gümnaasiumi ja Ehte Gümnaasiumiga toimuvad lõimumisprojekti raames ühisüritused ja õpilasvahetus, nimetatud koolid osalevad etteastetega Arte võõrkeeltepäeva kontserdil ning publikuna emakeelepäeva kõnevõistlusel. Koostöösuhted on ka Vene kultuuri festivali korraldava Kesklinna Vene Lütseumi ja Vene kirjanduse päeva korraldava Lasnamäe Gümnaasiumiga.

 • Huvitava Kooli projektis on meie koostööpartneriteks Pelgulinna Gümnaasium, Laagna Gümnaasium ja Võsu Kool.

 • Koostöös Mustamäe Linnaosa Valitsusega korraldame Mustamäe koolide õpilastele kunstikonkurssi ja Eduard Vilde loomingule pühendatud jutuvõistlust. Mustamäe LOV pakub õpilaskollektiividele esinemisvõimalusi kohalikel üritustel (Mustamäe 50. aastapäeva kontsert, esinemine Mustamäe eakatele sünnipäevalastele, Mustamäe Sotsiaalmaja elanikele). Kullo Lastegaleriis ja kultuurikeskuses Kaja toimub igal aastal Arte õpilasööde näitus.

 • 2009. aastast treenivad I kooliastme sprodiklasside õpilasi Kalev Cramo treenerid.

 • 2011. aastast on sõlmitud koostööleping Eesti Jalgpalli Liiduga, koostöös rakendatakse gümnaasiumi spordiõppesuuna ainekava.

 • 2013. aastast korraldame koostöös autokooliga Plekkliisu 4.-5. klassi õpilastele jalgratturi juhiloa koolitust, samas aastast alustas meie koolis Päästeameti Noorpäästjate ring.

 • Osaleme Tervise Arengu Instituudi projektides nt Suitsuprii klass, koolisööklate võrdluses: Tervislik Koolipuhvet 2007,2008, 2011, 2012, 2014, Sõbralik Koolisöökla I koht 2009, II koht 2010.

 • Lastekaitse Liidu projektiga Kiusamisest Vabaks Kool liitus juba teine meeskond.

 • Osalesime projektis Aktiivne ja turvaline vahetund, mille jätkutegevused toimuvad koolis praegugi.

 • Koostöös Põhja-Eesti Verekeskusega toimub igal aastal doonoripäev, kuhu oodatakse õpilasi, lapsevanemad ja kogukonna liikmeid.

 • 23.02 2016 allkirjastati koostööleping SA Tallinna Põhja Eesti Regionaalhaigla ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga, mille eesmärgiks on kutsealase eelkoolituse valikkursuste läbiviimine kõrgkooli ja haigla poolt Arte gümnaasiumis.

 • SA Innove rahastusel projekti „Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis – koolitus Tallinna Arte Gümnaasiumi ja Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpetajatele, tugispetsialistidele ja juhtidele" läbiviimine mille eesmärgiks on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest ning tõsta õpetaja eripedagoogoogika valdkonna kompetentse töös hariduslike erivajadustega õpilastega.

Viimati muudetud: 06/09/2018 - 12:01