Õpetajad

KLASSIÕPETAJATE ÕPPETOOL

Riina Aasmaa

Õppetooli juht

Klassiõpetaja, ühiskonnaõpetus, 4c

riina.aasmaa@arte.edu.ee

ALGKLASSIDE AINESEKTSIOON

Õnne Linnas

Klassiõpetaja, eesti keel, käsitöö, 2c

onne.linnas@arte.edu.ee

Kairi Mägi

Klassiõpetaja, matemaatika, 3a

kairi.magi@arte.edu.ee

Heidi Raidlepp-Reidak

Klassiõpetaja, inglise keel, 2b

heidi.raidlepp@arte.edu.ee

Kersti Reinapu

Klassiõpetaja,  inglise keel, 2a

kersti.reinapu@arte.edu.ee

Reet Tiro

Klassiõpetaja, matemaatika, majandusõpetus, 3b

reet.tiro@arte.edu.ee

Karmen Kiviorg

Klassiõpetaja, inimeseõpetus, 1a

karmen.kiviorg@arte.edu.ee

Lisett Võigemast

Klassiõpetaja, ajalugu, 4d

lisett.voigemast@arte.edu.ee

Tiina Puuste

Klassiõpetaja, 2v

tiina.puuste@arte.edu.ee

Alje Tooming

Klassiõpetaja, 3v

ajle.tooming@arte.edu.ee
Karina Mihkelson

Klassiõpetaja, 1b

karina.mihkelson@arte.edu.ee 

Urve Jõhvik

Klassiõpetaja, loodusõpetus, 1c

urve.johvik@arte.edu.ee

Reet Lilleberg

Klassiõpetaja, inglise keel, matemaatika

reet.lilleberg@arte.edu.ee

ÕPIABI AINESEKTSIOON

Tiiu Kaarjärv

Sotsiaalpedagoog

tiiu.kaarjarv@arte.edu.ee

Kadri Ojala

õpiabirühma õpetaja, perekonnaõpetus, 12jt

kadri.ojala@arte.edu.ee

Ljubov Iljinskaja

HEV koordinaator

ljubov.iljinskaja@arte.edu.ee

Rainer Mere

Psühholoog, psühholoogia, 12rsp

rainer.mere@arte.edu.ee

HUMANITAARAINETE ÕPPETOOL

Arvis Kiristaja

Õppetooli juht,

ajalugu, 8j

arvis.kiristaja@arte.edu.ee

SOTSIAALAINETE  AINESEKTSIOON

Rein Luhaorg

Riigikaitse

rein.luhaorg@arte.edu.ee

EESTI KEELE AINESEKTSIOON

Sirly Hiiemäe

Ainesektsiooni juht,

eesti keel ja kirjandus, 9b

sirly.hiiemae@arte.edu.ee

Külli Hansen

Eesti keel ja kirjandus, 5a

kylli.hansen@arte.edu.ee

Aira Allik

Eesti keel ja kirjandus

aira.allik@arte.edu.ee

Karin Pollimann

Eesti keel ja kirjandus, 10sph

karin.pollimann@arte.edu.ee

Marju Jõearu

Eesti keel ja kirjandus, 4b

marju.joearu@arte.edu.ee

LOODUSAINETE ÕPPETOOL

Kristina Vasur

Loodusõpetus, bioloogia, inimeseõpetus,

Karjääriõpetus, 9c

kristina.vasur@arte.edu.ee

LOODUSAINETE AINESEKTSIOON

Sirje Roosing

Ainesektsiooni juht

Füüsika, 10tr

sirje.roosing@arte.edu.ee

Eliis Pint

Õppetooli juht,

Geograaafia, loodusõpetus, inimeseõpetus, 10j

eliis.pint@arte.edu.ee

Vootele Hansen

Geograafia, religioonilugu

vootele.hansen@arte.edu.ee

Anett Sirgo

Keemia, loodusõpetus, 6c

anett.sirgo@arte.edu.ee

Viive Tammsaar

Ajalugu, ühiskonnaõpetus, 10sph

viive.tammsaar@arte.edu.ee
Helen Aitai

Bioloogia, loodusõpetus, 6c

helen.aitai@arte.edu.ee

MATEMAATIKA AINESEKTSIOON

Margit Vallsalu

Ainesektsiooni juht,

Matemaatika, 11jh

margit.vallsalu@arte.edu.ee

Viia Suurmets

Matemaatika, 6b

viia.suurmets@arte.edu.ee

Indrek-Marek Loos

Matemaatika, arvutiõpetus,

ettevõtlus ja majandus

indrek-marek.loos@arte.edu.ee

Ermil Miggur

Majandus

ermil.miggur@arte.edu.ee 
Malle Simberg

Matemaatika

malle.simberg@arte.edu.ee

Olga Meronen

Matemaatika

olga.meronen@arte.edu.ee

Mihhail Gruzdev

Haridustehnoloog

mihhail.gruzdev@arte.edu.ee

VÕÕRKEELTE ÕPPETOOL

Tiia Eikla

Õppetooli juht,

inglise keel, 7b

tiia.eikla@arte.edu.ee

VÕÕRKEELTE AINESEKTSIOON

Anne Tomingas

Ainesektsiooni juht

Inglise keel, 4a

anne.tomingas@arte.edu.ee

Inga Kaha

Inglise keel

inga.kaha@arte.edu.ee

Lilli Arumäe

Õppealajuhataja,

inglise keel

lilli.arumae@arte.edu.ee

Karl – Robert Läll

inglise keel, väitlus, 6b, 6v

karl.lall@arte.edu.ee

Annika Lindok

Inglise keel

annika.lindok@arte.edu.ee

Anu Pukk

Inglise keel, 4a

anu.pukk@arte.edu.ee

Maire Purm

Inglise keel

maire.purm@arte.edu.ee

Lea Sillaots

Saksa keel, karjääriõpetus

lea.sillaots@arte.edu.ee

Gulnara Nadzhafova

Prantsuse keel

gulnara.nadzhafova@arte.edu.ee

VENE KEELE AINESEKTSIOON

Nadežda Mirontšik

Ainesektsiooni juht

Vene keel, 7b

nadezda.mirontsik@arte.edu.ee

Sirje Ebral

Direktor,

vene keel

sirje.ebral@arte.edu.ee

Oksana-Kristiina Jefimova

Vene keel, 8b

oksana-kristiina.jefimova@arte.edu.ee

Nadežda Menšikova

Vene keel, 9c

nadezda.mensikova@arte.edu.ee

Lilia Bulai

vene keel, 9a

lilia.bulai@arte.edu.ee

OSKUSAINETE ÕPPETOOL

Heli Kompus

Õppetooli juht,

Kunstiõpetus, keraamika, käsitöö, tööõpetus, 5b

heli.kompus@arte.edu.ee

KUNSTI-, KÄSITÖÖ JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE AINESEKTSIOON

Eneli Šank

Ainesektsiooni juht,

kunstiõpetus, joonestamine, 8a

eneli.sank@arte.edu.ee

Annikki Puur

Kunstiõpetus, arvutigraafika, 7a

annikki.puur@arte.edu.ee

Heli Mänd

Õppealajuhataja,

Kunstiõpetus, tarbekunst

heli.mand@arte.edu.ee

Eda Idnurm

Käsitöö, kodundus, 5b

eda.idnurm@arte.edu.ee

Tiit Kobrusepp

Töö- ja tehnoloogiaõpetus, robootika, 8c

tiit.kobrusepp@arte.edu.ee

Lembit Michelson

Fotograafia

lembit.michelson@arte.edu.ee

MUUSIKAÕPETUSE AINESEKTSIOON

Meeli Mandre

Ainesektsiooni juht,

Muusikaõpetus, 6a

meeli.mandre@arte.edu.ee

Maris Lang

Huvijuht,

muusikaõpetus, eesti keel ja kirjandus, 7c

maris.lang@arte.edu.ee

Helina Lorents

Muusikaõpetus, 8c

helina.loorents@arte.edu.ee

KEHALISE KASVATUSE AINESEKTSIOON

Aivar Villems

Ainesektsiooni juht,

kehaline kasvatus, 12b

aivar.villems@arte.edu.ee

Evelin Lepa

Kehaline kasvatus, 5c

evelin.lepa@arte.edu.ee

Eneli Põld

Kehaline kasvatus, rütmika, 10j

eneli.pold@arte.edu.ee

Erik Riis

Kehaline kasvatus, korvpall, 5c

erik.riis@arte.edu.ee

Merike Strahov

Kehaline kasvatus, 11rt

merike.strahov@arte.edu.ee

 

 

 

 

Viimati muudetud: 17/09/2018 - 10:06