Religiooniõpetus

Kursus haarab endasse riikliku õppekava valikaine „Usundiõpetus”. Aine eesmärgiks on, et õpilased hoomaksid religiooni kui mitmetahulist nähtust meie ümber. Oskaks näha religiooni rolli inimese ja ühiskonna elus. Mõistaks, et religioossusel on erinev tähendus maailmapildi ja maailmavaate kujunemisel. Kursuse lõpus on saanud õpilased ülevaate reigioonidest maailmas ja Eestis tegutsevatest.
Viimati muudetud: 13/10/2015 - 17:55