Kõne ja väitluskunst

 
Infoühiskonnas on tähtis kriitilise mõtlemise abil selekteerida oluline ebaolulisest, eristada korrektset argumentatsiooni demagoogiast.
Keel peegeldab ja samas kujundab sotsiaalseid suhteid.
Kõne ja väitluskunsti kursuse eesmärk on edendada suhtlemisoskust, arendada kriitilist mõtlemist, luua erinevate ideede suhtes sallivust ja arendada kuulamisoskust.
Ühiskonnas ei ole lihtsaid lahendusi, väitlusekursusel poolt - ja vastuargumente sõnastades õpitakse süvenema probleemi eri aspektidesse ja osatakse seetõttu vältida lihtsustusi ja pinnapealsust. Väitlus õpetab otsima probleemidele lahendusi, aga ka tolerantsust teistsuguste ideede suhtes.
Inimene, kes tunneb väitluskultuuri, suudab igas olukorras arukalt ja tasakaalukalt käituda.
Viimati muudetud: 23/04/2015 - 13:47