Esinemisõpetus

 
Kuidas saada jagu oma esinemishirmust? Kuidas kontrollida esinemise ajal oma žeste? Kuidas kuulata? Kuidas anda tagasisidet? Kuidas vastata küsimustele? Kuidas oma avalikku esinemist ilmestada ja näitlikustada?
Nendele ja paljudele teistele küsimustele saavad õpilased vastuse just sellel valikkursusel, mille eesmärgiks on õppida ennast kui avalikku esinejat tundma ja arendama.
 
Esinemisõpetuse tundides omandatakse lavakõne, lavalise liikumise ning draamaõpetuse alaseid kogemusi. Eesmärk on omandada elementaarseid teadmisi kõnetehnikast ja lavakõnest  ning neid praktikas rakendada. Õpilased saavad esmased oskused draamaõppes, mille abil õpitakse väärtustama oma isiksust, õppides paremini tundma iseennast ja oma võimeid ja lisaks pakutakse võimalusi õppida ennast kehaliselt väljendama. Õpilased saavad osa loomingulisest mängurõõmust, mis aitab ennast julgemalt väljendada. Valmistatakse ette ja viiakse läbi peamiselt esinemisega seotud projekte , mille kaudu saavad kursuse valinud tunda esinemisrõõmu ja õpivad tunnetama publikut läbi iseenda. Töötatakse individuaalselt, paaris ja rühmas, põhiliselt on tegemist praktiliste ülesannetega.  
Eesmärgi saavutamise eelduseks on õpilase aktiivne osalemine õppetöös.
 
Tunnis osalemine annab võimaluse: 
- arendada vaatlusvõimet, 
- arendada väljendusoskust, 
- õpetada füüsiliselt lõdvestuma, 
- arendada näitlejameisterlikkust, 
- aidata paremini mõista oma igapäevast käitumist, 
- aidata mõista oma piiratust, 
- arendada eneseteadvust, 
- arendada loovust, 
- analüüsioskust, 
- fantaasiat, 
- koostöövõimet, 
- õpetada lahendama probleeme
Viimati muudetud: 23/04/2015 - 14:00