Loovus

Õpilane...
- mõistab meediatekstide olemust ja oskab neid koostada (väljund – kooli leht Arte Kõmistaja)
- raadiosaadete olemust ja oskab neid läbi viia (väljund – kooli raadio uus noortesaade).
- draamatekstide olememust ja oskab neid koostada.
- oskab loodud draamatekste loovalt esitada (väljund – kevadine suurüritus „Orhidee emale“, kooli gümnaasiumiastme jõulupidu).
- teab, mis on värsiõpetus ja oskab luua erinevaid luuletekste, neid oskuslikult esitada (väljund – jõuluaja tähistamine koolis, etlusvõistlused).
- mõistab televisoonisaadete olemust ja oskab neid läbi viia (väljund – temaatilised kooliüritused).
- on loomingukriitiline ja oskab nähtud loomet ka retsenseerida (väljund – erinevat tüüpi kultuurisündmuste külastamine, võrdlemine).
- mõistab, mis on loovus ja loovkirjutamine, selle seost eluga (väljund – nooremate klasside koolitamine).
Viimati muudetud: 29/09/2015 - 09:59