Eksamid/tasemetööd

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019
 • matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai, 13. mai 2019

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

Riigiteataja – riigieksamite vormid ja ajad

 

Põhikooli lõpueksamid:

2018/2019. õppeaasta eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on

3. juuni – 14. juuni 2019.

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019
 • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019
 • bioloogia (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • keemia (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • füüsika (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • geograafia (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • ajalugu (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019
 • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019
 • vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 13.–14. juuni 2019
 • vene keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019

Riigiteataja – Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2019.aasta 1.veebruariks.

 

Tasemetööde läbiviimine - õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

I kooliaste – 3. klassi tasemetööd: 

 • eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019
 • matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019 

II kooliaste

4. klassi tasemetöö:

 • loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018

6. klassi tasemetööd:

 • eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019
 • matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019

7. klassi tasemetöö:

 • loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018

 

Viimati muudetud: 18/09/2018 - 12:30