02. veebruaril 2019 toimub juba kolmandat korda lastevanemate ja õpetajate ühine koostööpäev. Kuna ARTE üheks tegevuseesmärgiks on terviseteadlikkuse arendamine, on koostööpäevale oodatud kõik lapsevanemad, kes huvituvad koolistressi ja –väsimuse tekkimise põhjustest ning ühiste...
Mitte iga päev ei saa Arte külalisi võõrustada. Sedavõrd olulisem on koostöö ja mõtete vahetamise sujuvus külaliste vastuvõtmise korral. Detsembri alguses õnnestus Arte kooli töötajatel Leedu haridustöötajatega. Leedu õpetajatele meeldis väga Arte rahulik töömeeleolu, eesmärgistatud...
Jõulukuu lõpetuseks toimus 20. detsembril Tallinna Arte Gümnaasiumi jõulukontsert. Proovid vältasid terve detsembrikuu ja lõpuks oli kontserdist suur rõõm kogu kooliperel – nimelt oli tunniajasele kontserdile kutsutud nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad! Kaarli kirik sai artelasi...
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna Arte Gümnaasiumi eesti keele õpetajate koostöös sündis idee korraldada omapärane keelealane nuputamisvõistlus Keelenutt. Tänavuse võistluse teemaks on "Kool folklooris ja folkloor koolis". Võistluse eesmärgiks on väärtustada oma keelt, kultuuri ja...
Arte õpioskuste võistlus toimus tänavu 6. korda. Võistluse I voorus tuleb võistkondadel täita kümmekond õppeainetega seotud töölehte, otsides infot õpikutest, teatmeteostest ja internetist. II voor oli kodanikupäeval toimuv viktoriin, mille teemad olid seotud EV100-ga. Kokkuvõttes olid...
5. detsembril külastas meie kooli Leedu õpetajate ja haridusametnike delegatsioon, peaaegu 40 inimest. Esmalt osalesid nad erinevates ainetundides. Edasi toimus meie kooli, õppekava, tugisüsteeme ja koostööpartnereid tutvustav loeng aulas. Külalised olid huvitatud Eesti riiklikus...
6. detsembril osales 8.jp klass lõimingus bioloogia ja ingise keelega rahvusvahelisel UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti korraldatud rahvusvahelisel Läänemere veebiviktoriinil. Lisaks inglise keele oskuse arendamisele võimaldas veebiviktoriin arendada õpilaste iseseisvat info...
Neljapäeval, 6. detsembril toimus tore ettevõtmine 9.-11. klasside õpilastele. Teistkordselt osalesid meie õpilased Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna Skype raamatuklubi projektis. Kokku said “Skype raamatuklubis” kokku Tallinna Arte Gümnaasiumi 9.-11. klasside...